به خاطربسپار............

دلم گرفته است.........

دلم گرفته است..................

به ایوان می روم و انگشتانم را.........

برپوست کشیده شب می کشم.............

چراغ های رابطه تاریکند.**چراغ های رابطه تاریکند**

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد.........

کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد............

پرواز را به خاطر بسپار...........

پرنده مردنی ست.........................*

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

"فروغ فرخزاد"

/ 2 نظر / 23 بازدید
مهدی تو*

نوشته ی قشنگیه سحری اما حرفش حرف یاسه .... . . . اینجا چراغی روشن است آهو، در دل من ، در چشمان تو ...خود آفتابی آفتاب ، بیا دلیل آفتاب ...مهمانی گنجشکها؟! در سینه پهن دشتها که میخوانی ، خروار خروار حسرت گنجشکها ، در کمین آوایت نشسته قمری من* اوج را به خاطر بسپار پرواز همیشه گیست ...

ثنا

عالی بود[دست]لطفابیشتربنویسیدممنون[لبخند]